lessphp fatal error: expected color value: failed at `-groups.less";` /home/wwwkadin/public_html/wp-content/themes/theme54859/bootstrap/less/bootstrap.less on line 37 Savunuculuk Çalışmalarımız | Kadın Dayanışma Vakfı

Savunuculuk Çalışmalarımız

Kadın Dayanışma Vakfı’nda kadın dayanışması yoluyla kadına yönelik şiddet ve bu şiddetin temelindeki toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele ediyoruz. Kadına yönelik şiddetin meşruiyetini sona erdirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması amacıyla kamuoyu, medya, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları ile temaslarda bulunuyoruz.

Siyasi iradelerin ilgili yasaları yürürlüğe koymaları ve uygulamaları, kadınlara yönelik hizmetler için finansman sağlamaları ve kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmasında yer alan kurumların sorumluluklarını yerine getirmeleri için kurum ziyaretleri, kamu-sivil toplum ortak toplantıları, izleme ve değerlendirme raporları aracılığıyla savunuculuk faaliyetlerinde bulunuyoruz.