Bağış Yap
  • What is being terminated is not the Istanbul Convention, but our right to life! The Struggle is not Over! 20/03/2021 (Click here) 

  • Basın Açıklaması: Feshedilen İstanbul Sözleşmesi değil yaşam hakkımızdır! Bu mücadele bitmedi!20/03/2021 (Açıklamanın tamamı için tıklayın)

  • COVID-19 pandemisi süresince şiddete maruz kalan kadınlara ve kız çocuklarına daha iyi destek sağlanması adına, Sivil Toplumu Güçlendirme Platformu yönergesi 28/09/2020 (Yönergenin tamamı için tıklayın)