Bağış Yap

Bir gece yarısı kadınların ve LGBTİ+'ların yaşam haklarına yönelik bir darbeyle karşı karşıya kaldık.

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği ilan edildi. Bu karar bugüne kadarki kazanımlarımıza yönelik, hayatımıza kasteden bir saldırıdır.

2011'de İstanbul'da imzaya açılan ve Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu, TBMM tarafından oybirliğiyle kabul edilmiş olan bu sözleşmeden, yazımına ve uygulanmasına emek vermiş tüm kadınlar, feminist hareket ve kadın hareketi yok sayılarak bir kişinin imzasıyla vazgeçildi. Mücadelemizin ve kazanımlarımızın yok sayılmasına göz yummayacağız! 

Kadınlara ve LGBTİ+’lara karşı her türlü şiddetin, kadın cinayetlerinin önlenmesini amaçlayan bu sözleşmeyi feshetmek; bizleri erkek şiddeti karşısında savunmasız ve desteksiz bırakmak ve şiddet uygulayan erkekleri cesaretlendirmektir, cezasızlığı teşvik etmektir. Kadın cinayetlerine ve kadına yönelik erkek şiddetine ortak olmaktır!

Biz, İstanbul Sözleşmesi'yle Türkiye'nin üstlendiği yükümlülüklerin yerine getirilmesini talep etmeye devam edeceğiz. İrademizin ve haklarımızın yok sayıldığı bu gün, kadınlara yönelik devlet şiddeti ve erkek şiddetine karşı mücadelemize devam edeceğimizi, şimdi bir kez daha ve daha güçlü bir biçimde haykırıyoruz. Hiçbir güç bizi mücadelemizden, kadın dayanışmasından alıkoyamaz. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz!

Yaşasın feminist mücadelemiz!

Yaşasın kadın dayanışması!

Kadın Dayanışma Vakfı

20.03.2021