İlkelerimiz

Feminist bakış açısının tüm çalışmaları yönlendirdiği ve şekillendirdiği Kadın Dayanışma Vakfı’nda:

-Erkek egemenliğine karşı mücadelede ortak kadınlık bilincinin önemli olduğuna inanıyoruz.
-Bütün çalışmalarımızı ve bu çalışmalardaki yöntemlerimizi feminist bakış açısıyla belirliyoruz.
-Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki işbirliklerini önemsiyoruz.
-Kararlarımızı hepimizin sürece dahil olmasını sağlayacak yöntemlerle alıyoruz.
-Şiddetsiz yöntemlerle çalışıyor ve herkesin kendini daha iyi ifade edebileceği yeni yöntemleri araştırıyoruz.
-İç işleyişimizi ve diğer kurumlarla ilişkilerimizi yatay örgütlenme temelinde yürütüyoruz.
-Kaynaklarımızı kadınların kişisel gelişimini destekleme yönünde kullanmaya çalışıyoruz.
-Kadınların yüz yüze ve samimi ilişkiler kurmasının, ortak kadınlık durumuna ilişkin farkındalığa ulaşmada önemli olduğunu düşünüyoruz.