HAKKIMIZDA

Kadın Dayanışma Vakfı 1993’te kurulmuş feminist bir kadın sivil toplum örgütüdür. Vakfın kökeni 1987 yılında bir grup aktivist kadın tarafından oluşturulan ‘Kadın Tartışma Grubu’na dayanır. Vakfın resmen kurulmasından önce, Ekim 1991’de, Ankara’da bir belediye işbirliği ile kadın danışma merkezi açıldı. Bu, Türkiye’de kadın örgütlerinin bir yerel yönetimle ilk işbirliği deneyimiydi. O tarihten itibaren, bir kadın örgütü olarak Vakıf, birçok ilke imza attı. 1993 yılında yine bir belediye işbirliği ile açılan Türkiye’nin ilk bağımsız kadın sığınağı da bunlardan biridir. Şiddete maruz bırakılan kadınlarla dayanışma kurduğumuz bağımsız kadın danışma merkezi çalışmamız ise halen sürüyor.

Kadın Dayanışma Vakfı, kadın dayanışması yoluyla, kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele etmeyi amaçlayan ve feminist ilkelerle çalışma yürüten bağımsız bir kadın örgütü. Vakıf, kamuoyuna ve medyaya yönelik çalışmaları ile kadının insan hakları konusunda baskı oluşturarak, kadına yönelik şiddetin meşruiyetini sona erdirme yönünde toplumsal değişime katkıda bulunuyor. Ayrıca çeşitli eğitim programlarıyla kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda, kadın danışma merkezine başvuran kadınlara, Vakıf gönüllülerine ve meslek elemanlarına yönelik bilinç yükseltme çalışmaları yapıyor.

Vakıf, çeşitli kurum, kuruluş ve bireylerden sağlanan bağışlar ve üye katkılarıyla maddi kaynak yaratıyor, gönüllü çalışanların destekleriyle varlığını sürdürüyor; kadına yönelik şiddete ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ve savunuculuk faaliyetleri yürütüyor.

Bu kapsamda:

• Kadına yönelik şiddetin önlenmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması ve hayata geçirilmesi için oluşturulan platformlarda yer alıyoruz.

• 1998 yılından beri Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadele eden kadın örgütlerini bir araya getiren Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı’nın ana bileşeniyiz.

• CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi çerçevesinde oluşturulan Türkiye resmi raporlarına ilişkin gölge raporları hazırlayan sivil toplum örgütlerinin dahil olduğu CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu ve İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu üyesiyiz.

• Avrupa’da kadına yönelik şiddetle mücadele eden kadın örgütlerini bir araya getiren Avrupa Şiddete Karşı Kadınlar Ağı (WAVE Network) bileşeniyiz.

• Yürütme Kurulunda da yer aldığımız Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu’nun üyesiyiz.

• Ankara Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu’nda yer alıyoruz.