lessphp fatal error: expected color value: failed at `-groups.less";` /home/wwwkadin/public_html/wp-content/themes/theme54859/bootstrap/less/bootstrap.less on line 37 Kadın Dayanışma Vakfı’nda Gönüllü Olmak | Kadın Dayanışma Vakfı

Kadın Dayanışma Vakfı’nda Gönüllü Olmak

kdv-logo[1]Sivil toplum örgütlerinde gönüllülerin dayanışmasıyla yürütülen çalışmalar, o örgütün tabandan başlayarak zenginleşmesini sağlar ve faaliyetlerini gerçekleştirmesinde önemli bir kaynak yaratır. Gönüllüler ve profesyonel çalışanlar arasındaki etkileşim, her iki grubun da karşılıklı olarak güçlenmesine ve motivasyonlarının artmasına neden olur. Kadın Dayanışma Vakfı, birçok çalışmasını gönüllü olarak emeğini ve zamanını ayıran kadınların desteği ile yürütüyor. Vakıf gönüllüsü olmanın en önemli kriteri Vakfın çalışma biçimlerini de belirleyen ilkeleri ve amaçlarında ortaklaşmaktır. Feminist ilkeler, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, bu şiddetle mücadele yöntemleri, yatay ilişkilenme, savunuculuk, başka kurumlar/kişilerle ilişkiler gibi konularda ortak bir dili konuşabilmektir.

Kadın Dayanışma Vakfı’nda gönüllü olmak isteyenler telefonla, e-maille veya doğrudan gelerek başvurabilirler.

Vakıf politikası gereği, gönüllü olmak için yılda iki kez düzenlenen Gönüllü Atölyelerinden birine katılmış olmak gerekir. Atölyeye katılmış gönüllüler, aşağıda rehberde yer alan “Gönüllü Çalışma Gruplarımız” başlığı altında sayılan çalışma gruplarına dahil olabilir ya da kendi önerdikleri çalışma gruplarını oluşturabilirler.

Gönüllü atölyeleri, Vakıf gönüllüsü olmak isteyen tüm kadınlara açık olarak düzenlenebileceği gibi, bazen Vakfa belirli bir alanda destek verebilecek meslek gruplarına yönelik olarak da düzenlenebilir (ör. Gönüllü Psikologlar Atölyesi, Gönüllü Avukatlar Atölyesi). Atölye duyuruları Vakıf web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yaygınlaştırılır.

Gönüllü atölyelerinde toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet, feminist ilkeler, görüşme teknikleri, yasal haklarımız, şiddetsiz iletişim vb. baslıklarda çalışmalar yapılır, katılımcılarla ortak bir dil kurulması sağlanır.

Kadın Dayanışma Vakfı’nda gönüllülüğün aynı zamanda, kadınlarla bir araya gelmenin, hayatlarımızdaki kadına yönelik şiddetin izlerini fark etmenin, ön yargılarımızla yüzleşmenin, şiddete toplumsal cinsiyet eşitsizliği çerçevesinde ve feminist ilkelerle yaklaşabilmenin, kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkıda bulunmanın, sizinle aynı konuları dert edinen başka kadınlarla tanışmanın aracı olması umut edilir.

Kadın Dayanışma Vakfı kadına yönelik şiddetle mücadeleyi kadın dayanışması yoluyla sürdürmeyi tercih eden bağımsız feminist bir kadın örgütüdür. Bu nedenle Vakıf gönüllüsü olarak yalnızca kadınlarla yan yana durmayı tercih eder. Biliyoruz ki, erkekler de toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele edebilirler. Bunu yaparken “erkeklik” mitini sorun sallaştırarak, ataerkil toplum düzeninin kendilerine sağladığı ayrıcalıkları sorgulayabilirler. Bunları kendi kuracakları örgütlenmelerde yapabilirler. Kadınların daima erkeklere ait olagelmiş kamusal alanda kendi sözlerini ve eylemlerini üretebilecekleri alanlar açma çabasının değerini görmezden gelmeden ve önünde durmadan bu mücadeleye katkı koyabilirler.

Gönüllü Çalışma Alanları

• Farklı konularda çalışma yapmak için oluşturulan gruplara katılabilirsiniz.
• Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddet ve bunlarla mücadele konularında bilgi ve farkındalığımızı artırmak için düzenlediğimiz buluşmalara katılabilirsiniz.
• Kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık geliştirmeye yönelik etkinlikler (sohbet, panel, toplantı, film gösterimi vb.) organize edebilir veya düzenlenen etkinliklere katkı sunabilirsiniz.
• Vakıf adına katılım sağlanan toplantılarda, etkinliklerde, radyo ve TV programlarında ve/veya Vakfa bilgi alma amacıyla yapılan ziyaretlerde Vakfı ve Vakıf çalışmalarını tanıtabilir, toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet, şiddetle mücadele vb. konularda bilgi aktarabilirsiniz.
• Kadın Dayanışma Vakfı, çeşitli kurum, kuruluş ve bireylerden sağlanan bağışlar ve üye katkılarıyla maddi kaynak yaratıyor, çeşitli projeler yürüterek ve gönüllü çalışanların destekleriyle varlığını sürdürüyor. 1993 yılından bu yana sürdürdüğümüz faaliyetlerin devamlılığı, geliştirilmesi ve şiddete maruz kalan kadınlarla yürütülen dayanışmanın sürekliliği için ayni/nakdi bağış toplayabilir, kaynak geliştirme çalışmalarına katkıda bulunabilirsiniz.
• Aynı zamanda Kadın Danışma Merkezi de olan Vakıfta fiziki düzenlemeler/değişiklikler yaparak burayı tüm kadınların kendilerini daha iyi ve rahat hissedecekleri bir yer haline getirmeye destek olabilirsiniz.
• Kadın Dayanışma Vakfı yayınlarının, web sitesi ve sosyal medya hesaplarında paylaşılacak içeriklerin yabancı dillere çevrilmesine destek olabilirsiniz. Yabancı dillerde yapılan görüşme ve yazışmalara da çeviri desteği verebilirsiniz.
• Kadına yönelik şiddet ve kadın ticareti ile mücadele hakkında yabancı dillerdeki metinlerin Türkçe ’ye çevrilerek paylaşılmasına destek olabilirsiniz.
• Kadına yönelik şiddete ilişkin yazılı ve görsel materyalleri arşivleyebilirsiniz.
• Kadın Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenecek atölyelere katılarak Kadın Danışma Merkezine destek almak için başvuran kadınlarla sosyal destek görüşmeleri yapabilirsiniz.
• Avukat veya psikolog iseniz hukuki ve psikolojik danışmanlık desteği verebilirsiniz.
• Mesleki bilgi ve becerileriniz doğrultusunda Kadın Danışma Merkezinde eğitim/atölye çalışmaları düzenleyebilirsiniz.
• Kadın Danışma Merkezinde görüşmeye çocuğuyla gelen kadınların çocuklarıyla görüşme süresince ilgilenerek görüşmenin sağlıklı biçimde sürdürülebilmesini sağlayabilirsiniz.
• İş ihtiyacı olan danışanların iş bulmalarına destek olabilirsiniz.
• Acil ihtiyacı olan danışanlar için gereken durumlarda bağış toplayabilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgi için Kadın Dayanışma Vakfı  Gönüllü El Kitabı’nı inceleyebilirsiniz.