lessphp fatal error: expected color value: failed at `-groups.less";` /home/wwwkadin/public_html/wp-content/themes/theme54859/bootstrap/less/bootstrap.less on line 37 Feminist Forum’18: Cinselliğin Serencamı

Feminist Forum’18: Cinselliğin Serencamı

forumFeminist Forum’18: Cinselliğin Serencamı

Feminist Forum’18, 11-13 Mayıs tarihleri arasında “cinselliğin serencamını” tartışacak.

Görsel: Nilbar Güreş, Queer Arzu Ateşlidir, 2017 Fotoğraf: Çoşkun Aşar / Koloni Sergisi

Ankara’da 11-13 Mayıs tarihleri arasında Feminist Forum yapılacak.

Cinselliğin tartışılacağı Feminist Forum’18, cinselliğe dair politik manevraların Osmanlı’dan Tanzimat’a, Erken Cumhuriyet’ten ve günümüze değin, sürekli yeniden müzakere edilen cinselliklere odaklanmaya çağırıyor.

Feminist Forum’18; Kadın Dayanışma Vakfı, Ayizi Yayıncılık, Kader Ankara, Gender ve Engelli Kadın Derneği’nin ev sahipliğinde düzenleniyor.

Forumda, cinsellik hakkındaki ikili düşünce sistemlerinin pek çoğunu karakterize eden tek bir ideal cinsellik olduğunu var sayan kimi özcü yaklaşımlar tartışmaya açılacak.

Forum, feminizmin ve cinsellik tartışmalarındaki bazı sınırlılıklara, köçeklere, züppelere, erkek kıyafetinde kadınlara, zürefalara, norm dışılara odaklanıp yeni olasılıkları örgütlemeye davet ediyor.

Norm dışılara odaklanıp yeni olasılıkları örgütlemek

Susan Hayes’ten alıntı ile başlayan çağrı metni şöyle:

“İlk önce Sappho vardı (eski güzel günler). Daha sonra Antik Yunan’da kabul gören homo-erotizm ve Roma’nın aşırılıkları geldi. Sonra, iki milenyum atlandığında Oscar Wilde, sodomi, şantaj ve hapis cezası, Forster, Sackville-West, Redclyffe Hall, dönme, sansür; sonrasında panseksüeller, butchlar ve feminenler, nonoşlar (poofs), fag hagler, daha fazla sansür ve Orton. Derken Stonewall (1969), artık hepimiz eşcinseldik. Aynı zamanda feminizm de vardı ve bir kısmımız lezbiyen feministken ayrılıkçı lezbiyenlerimiz dahi oldu. Draglar, dyke’lar ve politikler … Derken AIDS geldi; AIDS üzerinden yapılan yoğun cinsel pratik tartışmaları (cinsel kimlik yerine) Amerika’da Queer hareketi doğuracaktı … İşte bunların çocuğu Queer ve şüphesiz ki problem çocuk.”

Susan Hayes (1994:14)

“Cinselliğin “keşfi”yle bu konuya dair tartışmalar her zaman politikayla iç içe olmuştur. Ancak cinselliğin baskı kurma biçimindeki değişikliklerle beraber hem evrensel anlamda hem de yaşadığımız coğrafyada çok daha keskin bir biçimde politikleştiği tarihsel dönemlere tanıklık etmekteyiz. Feminist Forum’18 cinselliğe dair bu politik manevraların Osmanlı’dan Tanzimat’a, Erken Cumhuriyet’ten ve günümüze değin, sürekli yeniden müzakere edilen cinselliklere odaklanmaya, cinsellik hakkındaki ikili düşünce sistemlerinin pek çoğunu karakterize eden tek bir ideal cinsellik olduğunu var sayan kimi özcü yaklaşımları tartışmaya açmaya, feminizmin ve cinsellik tartışmalarındaki bazı sınırlılıklara, köçeklere, züppelere, erkek kıyafetinde kadınlara, zürefalara, norm dışılara odaklanıp yeni olasılıkları örgütlemeye çağırıyor.”

Programda neler var?

Forum 11 Mayıs’ta Kova Art Space’de Gökçe Yiğitel ve Derya Bayraktaroğlu’nun “Bir S.C.U.M. tatbikatı” performansı ile başlayacak. Ardından 13. Kadın Kadına Öykü Yarışması’nın ödül töreni aynı mekanda yapılacak.

Forumun ikinci gününde Dr. Seven Kaptan ve Prof. Dr. Arşaluys Kayır’ın yürüteceği “Cinselliği Konuşmak: Mümkün Değil Konuşmadan Anlaşmak!” atölyesi yapılacak. Aylime Aslı Demir, “Feminizmlerin farklılaşan cinsellik kavramsallaştırmaları” başlıklı açılış konuşmasını yapacak. Mustafa Avcı, 19. Yüzyılda köçekler; Ezgi Sarıtaş Tanzimat sonrası dönemde heteronormativiteyi istikrarsızlaştıran anlatılar, Sevcan Tiftik ise Türkçe edebiyatta norm kıran cinsellikler üzerine konuşacak. Son oturumda Giovanna Camerton, “Lezbiyen İlişkilerde Patriyarkal İktidar ve Kontrolü Altedebilmek” başlıklı sunumunu yapacak.

Forumun son gününde Zehra Tosun’un kolaylaştırıcılığında “Kadınlar arası ilişkilerde patriyarkal çemberin dışına çıkmak” atölyesi yapılacak.

Forumun tam programı ve atölyelere katılım için feministforum2018@gmail.com adresine matil atabilirsiniz.

Forumun tam programı şöyle:

11 Mayıs Cuma // Feminist Forum Açılış Gecesi

20:00-23:00 – Kova Art Space

Performans

Bir S.C.U.M. tatbikatı //

Gökçe Yiğitel, Derya Bayraktaroğlu

bir S.C.U.M. tatbikatı, hareket noktasını Amerikalı radikal feminist yazar Valerie Solanas’ın üretiminden geriye kalan çok az sayıda basılı metinden biri olan S.C.U.M. - Society for Cutting Up Men Manifesto (Erkek Doğrama Cemiyeti Manifestosu)’dan alır. Solanas’ın manifestosu, neoliberal politikaların sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda yarattığı bozulma ile erkek egemen toplum arasındaki ilişkiyi açığa vuran, yazınsal bir eleştiridir. Solanas’ın kapitalizm karşıtı fikirlerini yazarın kendine has dil ve biçim anlayışı aracılığıyla ileten manifesto, heteronormatif düzenin gerçerliliğini yitirdiği bir geleceğin olanaklarını tartışır.

bir S.C.U.M. tatbikatı, heteronormatif formasyonların eleştirisine odaklanan S.C.U.M Manifesto’yu, manifestonun kurucusu dört ana aksiyon aracılığıyla ele alır ve güncel bir erkek egemen düzen eleştirisi ortaya koymaya yeltenir. Performans, bilimsel ve tıbbı buluntu metinler, imla kılavuzu alıntıları, manifestodan seçilmiş metin parçacıkları ile hareket, video, ses ve hareket gibi malzeme, mecra ve eylemlerden bir araya gelir.

Süre: 40 dak.

21:00 Kadın Kadına Öykü yarışması Ödül Töreni

12 Mayıs 2018 Cumartesi

  1. Atölye 12:00 – 13:30

Cinselliği Konuşmak: Mümkün Değil Konuşmadan Anlaşmak!

Kolaylaştırıcılar: Dr. Seven Kaptan – Prof. Dr. Arşaluys Kayır

Kadınların cinsellik, erotizm, fanteziler üzerine konuşmakta zorlandıklarını duyuyoruz çoğu zaman. Bir başkasıyla konuşmanın zorluğu bir yana, kendi kendimize bile dillendirmeyebiliyoruz cinsel arzularımızı... Ya da bedenimizin ve zihnimizin bize haz veren yanlarının yeterince farkında değiliz. Bu atölye çalışmasında bilinçsizce konulan sınırların/ dirençlerin farkına varabilmeyi, böylece en azından o sınırları kaldırabilmek için bir adım atabileceğimizi umuyoruz.

Atölyeye katılım için lütfen kayıt yaptırınız: feministforum2018@gmail.com

Açılış Konuşması:

Aylime Aslı Demir // Feminizmlerin farklılaşan cinsellik kavramsallaştırmaları

  1. Oturum 13:30-15:30

Mustafa Avcı // Aşkın Osmanlıcası: 19. Yüzyılda Köçekler

Ezgi Sarıtaş // Tanzimat Sonrası Dönemde Heteronormativiteyi İstikrarsızlaştıran Anlatılar

  • Züppe
  • Erkek Kıyafetinde Kadın
  • Zürefa

Sevcan Tiftik // Güncel Cinsellik tartışmaları

Türkçe Edebiyatta Norm Kıran Cinsellikler

  1. Oturum 16:00-17:30

Lezbiyen İlişkilerde Patriyarkal İktidar ve Kontrolü Altedebilmek

Giovanna Camerton 

Parti: 21:00 – 01:00

Mekan: Ba’har Cafe&Bar

21:00-22:00

Post Osmanlı Diasporası Müzikleri

By Mavciefendi

22:00-01:00

Zamane Haricileri

By handel.the.eniste

13 Mayıs 2018 Pazar

Mekan: Mülkiyeliler Birliği

  1. Atölye 13:00-14:30

Flört Şiddeti: Kadınlar arası ilişkilerde patriyarkal çemberin dışına çıkmak!

Kolaylaştırıcı: Zehra Tosun

Atölyeye katılmak için lütfen kayıt yaptırın: feministforum2018@gmail.com