lessphp fatal error: expected color value: failed at `-groups.less";` /home/wwwkadin/public_html/wp-content/themes/theme54859/bootstrap/less/bootstrap.less on line 37 Hakkımızda | Kadın Dayanışma Vakfı

Hakkımızda

Kadın Dayanışma Vakfı, Mayıs 1993’te kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Vakfın kökeni 1987 yılında bir grup aktivist kadın tarafından oluşturulmuş olan ‘Kadın Tartışma Grubu’na dayanmaktadır. Vakfın resmen kurulmasından önce, Ekim 1991’de, Ankara’da Altındağ Belediyesi ile işbirliği çerçevesinde bir Kadın Danışma Merkezi açılmıştır. Bu, Türkiye’de kadın kuruluşlarının bir yerel yönetimle ilk işbirliği deneyimini oluşturmaktadır. O tarihten itibaren, bir kadın kuruluşu olarak Vakıf, ülkedeki birçok ilke imza atmıştır. 1993 yılında Altındağ Belediyesi işbirliği ile açılan Türkiye’nin ilk bağımsız Kadın Sığınağı da bunlardan biridir.

Kadın Dayanışma Vakfı, kadın dayanışması yoluyla, kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele etmeyi amaçlayan bağımsız bir kuruluştur.  Vakıf, kamuoyuna ve medyaya yönelik çalışmaları ile kadının insan hakları konusunda baskı oluşturarak, kadına yönelik şiddetin meşruiyetini sona erdirme yönünde toplumsal değişime katkıda bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli eğitim programlarıyla kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda, Kadın Danışma Merkezine gelen kadınlara, Vakıf gönüllülerine ve meslek elemanlarına yönelik bilinç yükseltme çalışmaları yapmaktadır.

Vakıf, çeşitli kurum, kuruluş ve bireylerden sağlanan bağışlar ve üye katkılarıyla parasal kaynak yaratmakta, gönüllü çalışanların destekleriyle varlığını sürdürmekte; kadına yönelik şiddete ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ve savunuculuk faaliyetlerini yürütmektedir.

Vakfın Kamuoyu Bilgilendirme, Savunuculuk Faaliyetleri:

Kadın Dayanışma Vakfı kurulduğu tarihten itibaren aile içinde kadına yönelik şiddetle mücadele amaçlı savunuculuk faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda Vakıf:

 • 1991 yılında “Aile içi Şiddet” konulu Ankara’daki ilk paneli gerçekleştirmiştir,
 • 1991 yılında “Namus Cinayetleri” konulu Ankara’daki ilk paneli gerçekleştirmiştir.
 • 1991 yılından itibaren çeşitli paneller, televizyon röportajları ve radyo programlarına katılım sağlamıştır.
 • 1995 yılında “Ankara’da Düşük Sosyo-ekonomik Düzeydeki Ailelerde Aile içi Şiddet” başlıklı uluslararası konferansı gerçekleştirmiştir.
 • 1996 yılında “Ankara’da Orta ve Yüksek Sosyo-ekonomik Düzeydeki Ailelerde Aile içi Şiddet” başlıklı uluslararası konferansı gerçekleştirmiştir.
 • Kadınlara ve kamu görevlilerine yönelik eğitim programları yoluyla farkındalık yaratma ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmektedir.
 • Devlet Planlama Teşkilatı’nın 5 Yıllık Kalkınma Planı Komisyon Çalışmalarına katılım sağlamıştır.
 • Kadına yönelik şiddetin sonlandırılması için Ulusal Eylem Planı hazırlanması sürecine katılım sağlamıştır.
 • Hukuki davaların, özellikle tecavüz davalarının takibini sürdürmüştür/sürdürmektedir.
 • Hükümet kurumlarını ve birimlerini BM kararlarının uygulanması konusunda harekete geçirmek yönünde çalışmalarda bulunmuştur.
 • 2005 yılından itibaren ‘İnsan Ticareti İle Mücadele Ulusal Görev Gücü’ ne katılım sağlayarak insan ticareti ile mücadele alanında oluşturulan politikalara etkide bulunmakta ve gerçekleştirilen faaliyetlere katkı sağlamaktadır.